1. Okulumuzda hızlı öğrenen ve yüksek performans gösteren 5 – 12 yaşındaki öğrencilere yönelik “Gelişim ve Bilim Programı” cumartesi günleri yapılmaktadır. Programımızın amacı, öğrencilerin; bilim, teknoloji ve sanat alanlarındaki farkındalıklarını artırmak; eleştirel düşünme, yaratıcılık gibi her meslekte başarının temelinde yer alan becerileri geliştirmektir.
  2. Programımıza katılmak isteyen öğrencilerin seçimi, belirlenen kriterler çerçevesinde öğretmenlerimiz tarafından yapılır.
  3. Programımız, okulumuz öğrencilerine yönelik olmakla beraber, dışarıdan öğrencilere de açıktır.