Çizim yapmayı öğrenmek tıpkı bilişsel ve bedensel gelişimimiz gibi kendi kendine gelişen bir durumdur. Çizim yapabilmek ise sadece bir beceridir ve öğrenilen bilgilerin, algıların, imgelerin ve kendimiz için kodladıklarımızın bir yüzey üzerine aktarılma halidir. Sanat eğitimi derslerimizde, çizimlerimize gerekli bir koşullanma ile başlamak, hataların düzeltilebileceği olgusu ile hareket etmek, yaptığımız işe hevesli olmak, gözlem yapmak ve sabırlı olmak çok önemlidir.

Tüm bu düşüncelerden yola çıkarak sahip olduğumuz bu sorumluluk duygumuzla okulumuzda tecrübeli sanat eğitimcilerimiz öncülüğünde, sanat atölyelerimizde müfredatımıza uygun biçimde sanat derslerimizi her kademedeki öğrenci ile seviyesine uygun olarak gerçekleştirirken, tasarlıyoruz, çiziyoruz ve ortaya estetik, renkli ürünler çıkarıyoruz. Yapılan çalışmalarla sanat eğitiminin sadece atölye ile sınırlı olmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle çalışmalarda atölye dışına da çıkarak sınırlarımızın da dışına çıkıyoruz. Okulumuzda sadece öğrencilerimiz değil gönüllü tüm öğretmen, personel ve velimiz de yapılan çalışmalarda yer almasını sağlayarak veli öğrenci katılımı ürünler ortaya çıkarıyoruz.

Okulumuzun sanat eğitiminde esas amacı, anaokulu dönemi başlayan sanat eğitiminde kazandırılan temel bilgi ve becerilerin son sınıfa kadar sürdürülerek, sanatın yaşam becerileri ile bütünleşip arınma sağlaması ve bir yaşam stili haline gelmesidir.

Okulumuzdaki en önemli yaklaşım öğrencilerin sanatın doğuşu ile başlayan sanat akımları ve temsilcileri hakkında kalıcı bilgiler edinerek, tüm öğrenilen bilgilerin paralelinde sanat eserlerinin oran-uyum-denge-zıtlık gibi tasarım ilkeleri ile yorumlanarak, değerlendirme yapma, eleştirel düşünce becerilerini geliştirerek, uyguladıkları çalışmalarda da bu bilgileri kullanarak özgün çalışmalar yapma imkânı bulmasıdır.

Bu çalışmalar sırasında en temel vurgumuz sanatın umursamaz anlatımı ile ilgilenmektir.  Çünkü sanat duyguların en sınırsız dışavurumudur. Ortaya çıkması gereken ürünler de bu nedenle söyleyemediklerimiz ve yapamadıklarımız olmaktadır. Sevgili öğrencilerimiz de bu nedenle en doğal dışavurumu stresten uzak bir şekilde gerçekleştirirler.

Öğrencilerimiz ile her hafta müfredatımıza bağlı buluşmalarımızda farklı, sıra dışı, eğlenceli ve en önemlisi öğretici uygulamalarla da bir araya gelinmektedir.

Sanat derslerimizde ve kulüp etkinliklerimizde her dönem; resmin temeli desen çalışmalarına, eski Türk süsleme sanatlarımıza ve uygulamalarına, soyut resim uygulamalarına, perspektif uygulamalarına, grafik çalışmalarına, kesme yapıştırma çalışmalarına, röprodüksiyon çalışmalarına, üç boyutlu çalışmalara (kil ve seramik ), müze etkinliklerine, yer verilmektedir. Bu sayede öğrencilerimizin bol teknik ve malzeme ile harmanlanarak edindiği bilgiler ışığında sanattan keyif alan bireyler olmasını hedefliyoruz.