Kurumumuz temelinde sanat anlayışı, başta düşünce, emek ve eserlere saygılı olmaktan geçer. Hazırlanan bu sanat ortamında öğrencilerimiz sürekli araştırma, yaratıcılıklarını geliştirme, plastik sanat dili ile düşünme becerisi kazanırlar. Sanat disiplinini kazanan öğrencilerimiz, yeteneklerini daha yukarıya taşır, bakış açılarını genişletir, sanatsal konularda tartışır, eleştirel düşünmeyi birer davranış haline getirirler. Sanat atölyesi ortamında dayanışma içerisinde çalışmalarını yapar, bu çalışmalarını kültür sanat etkinleri ile diğer arkadaşları ile paylaşırlar.

Çizim yapmayı öğrenmek tıpkı bilişsel ve bedensel gelişimimiz gibi kendi kendine gelişen bir durumdur. Çizim yapabilmek ise sadece bir beceridir ve öğrenilen bilgilerin, algıların, imgelerin ve kendimiz için kodladıklarımızın bir yüzey üzerine aktarılma hâlidir. Sanat eğitimi derslerimizde, çizimlerimize gerekli bir koşullanma ile başlamak, hataların düzeltilebileceği olgusu ile hareket etmek, yaptığımız işe hevesli olmak, gözlem yapmak ve sabırlı olmak çok önemlidir.

Tüm bu düşüncelerden yola çıkarak sahip olduğumuz bu sorumluluk duygumuzla okulumuzda tecrübeli sanat eğitimcilerimiz öncülüğünde, sanat atölyelerimizde, müfredatımıza uygun biçimde sanat derslerimizi her kademedeki öğrencilerimiz ile seviyelerine uygun olarak gerçekleştirirken tasarlıyor, çiziyor ve ortaya estetik, renkli ürünler çıkarıyoruz. Yapılan çalışmalarla sanat eğitiminin sadece atölye ile sınırlı olmadığını düşünüyoruz bu nedenle çalışmalarda atölye dışına da çıkarak sınırlarımızın da dışına çıkıyoruz. Okulumuzda sadece öğrencilerimizin değil gönüllü tüm öğretmen, personel ve velilerimizin de yapılan çalışmalarda yer almasını sağlayarak veli öğrenci katılımlı ürünler ortaya çıkarıyoruz.

Okulumuzun sanat eğitimi hedefleri arasında

Anaokulu dönemi başlayan sanat eğitiminde kazandırılan temel bilgi ve becerilerin okulumuz son sınıfına kadar sürdürülerek, sanatın yaşam becerileri ile bütünleşip arınma sağlaması ve bir yaşam stili hâline gelmesi hedeflenmektedir.

Okulumuzdaki en önemli yaklaşım öğrencilerin sanatın doğuşu ile başlayan sanat akımları ve temsilcileri hakkında kalıcı bilgiler edinerek tüm öğrenilen bilgilerin paralelinde sanat eserlerinin oran-uyum-denge-zıtlık gibi tasarım ilkeleri ile yorumlanarak, değerlendirme yapma, eleştirel düşünce becerilerini geliştirerek uyguladıkları çalışmalarda da bu bilgileri kullanarak özgün çalışmalar yapma imkânı bulmasıdır.

Bu çalışmalar sırasında en temel vurgumuz sanatın umursamaz anlatımı ile ilgilenmektir.  Çünkü sanat duyguların en sınırsız dışa vurumudur. Ortaya çıkması gereken ürünler de bu nedenle söyleyemediklerimiz ve yapamadıklarımız olmaktadır. Sevgili öğrencilerimiz de bu nedenle en doğal dışa vurumu stresten uzak bir şekilde gerçekleştirirler.

Öğrencilerimiz ile her hafta müfredatımıza bağlı buluşmalarımızda farklı, sıra dışı, eğlenceli ve en önemlisi öğretici uygulamalarla da bir araya gelinmektedir.

Sanat derslerimizde ve kulüp etkinliklerimizde her dönem;

Resmin temeli desen çalışmalarına, eski Türk süsleme sanatlarımıza ve uygulamalarına, soyut resim uygulamalarına, perspektif uygulamalarına, grafik çalışmalarına, kesme yapıştırma çalışmalarına, röprodüksiyon çalışmalarına, üç boyutlu çalışmalara (kil ve seramik), müze etkinliklerine, yer verilmektedir. Bu sayede öğrencilerimizin bol teknik ve malzeme ile harmanlanarak edindiği bilgiler ışığında sanattan keyif alan bireyler olmasını hedefliyoruz.