Nesibe Aydın İlkokulları; öğrencilerimizin öz yönetim becerilerini geliştirmeye dayalı önleyici disiplin anlayışı ile 20 kişilik sınıflarımızda, çağın gereklerine uygun, son teknolojik imkanlarla eğitim-öğretim hayatına devam etmektedir. Eğitim programımız içerisinde; sanata, spora ve bilime eşit oranlarda yer verilir. Yaparak yaşayarak öğrenme anlayışına dayalı olan derslerimiz, sınıflarda veya dersin gerektirdiği mekânlarda ( tarım alanları, laboratuvarlar, atölyeler, müzeler, sosyal ve kültürel alanlar, parklar, bahçeler vb.) yapılır. Okulumuzda her ay düzenli olarak eğitim programımızı destekleyen sosyal etkinlikler düzenlenir. Gezi -gözlem çalışmalarını içeren çevre gezileri, tiyatro, göster-anlat etkinlikleri, proje çalışmaları uygulamalı şekilde yürütülür. Öğrencilerimizin takibi, sınıf öğretmenleri, rehberlik ve psikolojik danışmanlar, eğitim uzmanları ve yönetim tarafından yapılır.

Öğrencilerimizin gelişimi; problem çözme, işlem becerisi, okuma-anlama, yorumlama, analiz etme, eleştirel düşünme ve tahmin etme gibi becerileri ölçmeye yönelik yapılan uygulamalarla takip edilir. Öğrencilerimiz, tüm alanlardaki gelişimleriyle ilgili bireysel olarak izlenir. Öğrencilerimizin gelişimleriyle ilgili ihtiyaç duyulan alanlarda, özel çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar, birebir etütler veya özel çalışma gruplarıyla gerçekleştirilir.