Okulumuz müzik derslerinde 5.sınıftan itibaren branşlaşma programı uygulanmaktadır. Orta okuldan mezun olana kadar derslerini hem temel müzik eğitimi hem de seçtiği enstrüman eşliğinde sürdürmektedir. Branşlaşma programı oluşturulurken amaç, öğrencinin bir enstrümanı kendi sosyal hayatında kullanabilecek kadar çalması, başarı durumuna göre ortak çalışmalara katılarak müzik konusunda genel kültürünü geliştirmesi olarak belirlenmiştir.