Anaokulumuzda Eğitim-Öğretim

Başarı odaklı olan Nesibe Aydın Okulları, Türkiye geneli yapılan Üniversite Giriş Sınavlarında ve Liselere Geçiş Sınavlarında toplu ve yüksek başarıları gerçekleştirmekle birlikte, sanatta ve sporda da ilimizde, Türkiye’de ve Dünya’da birçok başarıya imza atmaktadır. Öğrencilerine ileri düzeyde yabancı dil eğitimi veren Nesibe Aydın Okulları, 2016 yılından itibaren Uluslararası Cambridge Okulu ve Uluslararası Cambridge Sınav Merkezi olmuştur.

Nesibe Aydın Anaokulları ve İlkokullarında, IB PYP (Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı) uygulanmaktadır. Nesibe Aydın Okullarında öğrencilerimiz; sıcak ve güvenli bir eğitim ortamında, öz denetim ve öz güven duygularını kazanarak bir üst eğitim programına hazırlanmaktadır.

Anaokulu ve İlkokul eğitim programımızda, ailenin ve toplumun eğitim üzerindeki önemli etkisi göz önünde bulundurulmakta ve anne-babaların eğitime etkin katılımı vurgulanmaktadır.

 

Anaokulu Eğitim Programı

 • İlkokulumuzun; 1, 2 ve 3. sınıflarına, ÖN GÖRÜŞME ve KURA yöntemiyle; 4. sınıflarına ise, SINAVLA öğrenci alınmaktadır.
 • Okulumuzda, öğrencilerimizin öz yönetim becerilerini geliştirmeye dayalı önleyici disiplin anlayışı vardır.
 • Sınıflarımız, 20 kişiliktir.
 • Sınıflarımız, çağın gereklerine uygun, son teknolojik imkanlarla donatılmıştır.
 • 9 Haziran 2018 tarihinde, 2018 – 2019 yılının öğrencilerine YAZ ÖDEVİ ETKİNLİKLERİ, yaz çalışma programları ile okuma kitapları listesi verilecek, ayrıca, Yıl Sonu Değerlendirme ve İngilizce Düzey Belirleme Etkinlikleri uygulanacaktır.
 • Eğitim programımız sarmal bir yapıdadır. Her ders ve konu, birbiri ile ilişkilendirilir. Konular arası geçişlerde tekrarlar ve hatırlatmalar ile öğrenme kolaylaşıp unutma zorlaşır.
 • Öğrencilerimiz, öğretmenleri eşliğinde düzenli olarak okulumuz kütüphanesinde “okuma etkinliği” yaparlar.
 • İlkokullarımızda, MEB tarafından belirlenen öğretim programlarına ek olarak IB PYP (Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı) uygulanır. Program kapsamında, öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerini sağlayacak; onlar› spor yapmaya özendirecek, sanatsal, bilimsel, kültürel ve sosyal içerikli branş derslerine yer verilmektedir.
 • İlkokullarımızda; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Hayat Bilgisi ve Ödev derslerine, o sınıf düzeyinde uzman olan sınıf öğretmeni girer. Sınıf öğretmeni öğrencilerini, bir sonraki yıl için, bir üst sınıf düzeyinde uzmanlaşmış olan sınıf öğretmenine teslim eder. İngilizce, Seçmeli İkinci Yabancı Dil, Sanat, Spor, Bilgisayar, Satranç, Drama, Oyun ve Dans derslerine branş öğretmenleri girer.
 • Eğitim programımız içerisinde; sanata, spora ve bilime eşit oranlarda yer verilir.
 • Yaparak yaşayarak öğrenme anlayışına dayalı olan derslerimiz, sınıflarda veya dersin gerektirdiği mekânlarda (tarım alanları, laboratuvarlar, atölyeler, müzeler, sosyal ve kültürel alanlar, parklar, bahçeler vb.) yapılır.
 • Okulumuzda her ay düzenli olarak eğitim programını destekleyen sosyal etkinlikler düzenlenmektedir. Gezi – gözlem çalışmalarını içeren çevre gezileri, tiyatro, göster – anlat etkinlikleri, proje çalışmaları, mutfak çalışmaları uygulamalı şekilde yürütülmektedir.
 • Beden eğitimi derslerinde öğrencilerimiz, kendilerine uygulanan fiziki ölçümler dikkate alınarak yetenekleri doğrultusunda spor branşlarına yönlendirilirler.
 • Kampüsümüzdeki öğrencilerimizin yarısından fazlası lisanslı sporcudur.

 

Sorumluluk ve Ev Çalışmaları (Anaokulu)

 • Öğrencilerimizin sorumluluk gelişimine yönelik ev çalışmaları; yapabilecekleri kadar Günlük Etkinlikler ve Hafta Sonu Etkinlikleri olarak verilir. Verilen etkinliklerin bir kısmı okulda öğretmen gözetiminde; kalan kısmı da evde veli denetiminde yaptırılır. Yapamadıkları veya yanlış yaptıkları etkinlikler, öğretmenlerinin denetiminde düzelttirilir.
 • Verilen etkinlikler ve yoğunlukları, velilerimiz tarafından da portaldan takip edilebilir.
 • Öğrencilerimize verilen projelerin, öğrenciler tarafından yapılması, öğretmenlerinin denetiminde sağlanır.
 • Yarıyıl tatilinde, her yaş grubu için ayrı hazırlanan Sorumluluk Çalışmaları verilir.
 • Yaz tatili için öğrencilerimize çeşitli etkinlik programları, Sorumluluk Çalışmaları ve Rehberlik biriminin hazırladığı Yaz Tatili Çalışma Programı verilir

 

Gelişim ve Bilim Programı (GBP)

İlkokulumuzda 1-5. sınıf düzeyindeki, hızlı öğrenen, farklı ilgi alanları ve öğrenme ihtiyaçlarıyla dikkat çeken öğrencilerin potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için farklı içeriklere sahip bir hafta sonu programıdır. GBP, farklı öğrenme hızları ve potansiyelleri olan öğrencilere ihtiyaçları doğrultusunda bilimsel temellere dayanan zenginleştirilmiş eğitim fırsatı sunmaktadır.

Programa katılan öğrencilerin farklı gelişim alanlarındaki yeterlilikleri, yaratıcılıkları, sosyal ve duygusal olgunlukları, ilgi alanları, öğrenme stilleri gibi özellikler göz önünde bulundurulur. Okul dışından öğrencilerin katılımına da açık olan programda; Lego-Robotics, Kodlama, Genetik, Zooloji, Bilim ve Deney,  Astronomi, Kriptoloji, Story Design vb ders içerikleri bulunmaktadır.

 

Primary Years Programme (PYP)

Uluslararası Bakalorya (IB) Programı 16-19 yaş arası öğrenciler için hazırlanmış, geniş kapsamlı, üniversite öncesi iki yıllık bir programdır. Öğrencileri üniversitede ve sonrasındaki yaşamlarında başarılı olmaları için hazırlayan, final sınavlarının bulunduğu, akademik sorgulayıcı ve dengeli bir eğitim programıdır. Program, dünyanın önde gelen üniversitelerinden takdir ve saygı görmektedir.

IB’nin ilk yıllar programı olarak tanımlanan Primary Years Programme (PYP), 3 yaşından itibaren uygulanmaya başlanır ve 12 yaşına kadar olan süreci kapsar. PYP, öğrencileri anaokulundan itibaren yaratıcılığa, soru sormaya, araştırmaya ve işbirliği içinde çalışmaya yöneltmeyi amaçlar.  Uluslararası bilince sahip, sosyal becerileri gelişmiş, farklılıkları ile birlikte başkalarının da haklı olabileceğini anlayan, duyarlı, özgüveni gelişmiş, araştıran sorgulayan bireyler yetiştirmek için çalışmalar yapılır.

Okulumuzda ana sınıfından itibaren uygulanmaya başlanan programın hedefi öğrenci ve öğretmenin etkin bir sorgulama yaptığı sınıf ortamı oluşturmaktır.

 

PYP PROGRAMI İLE ÖĞRENCİLERİMİZİN;

 • Toplumsal sorumluluk bilinci gelişir,
 • Farklı sosyo-ekonomik kültürleri tanır,
 • Özgüveni artar,
 • Sorumluluk bilinci gelişir,
 • Organizasyon becerileri gelişir,
 • Takım çalışmasını deneyimler ve geliştirir,
 • İletişim becerilerini zenginleştirir,
 • Güçlü yönlerini ortaya çıkarıp güçsüz yönlerini geliştirme fırsatı bulur,
 • Bağımsız davranabilme özelliğini geliştirir,
 • Yaratıcı düşünme ve sorun çözme becerilerini geliştirir,
 • Dünyanın her yerindeki ihtiyaçların evrenselliğini kavrar,
 • Bir üst öğrenim kurumunda, hatta iş yaşamında fark yaratacak bazı becerileri önceden, henüz İlkokuldayken,  deneyimleme ve kazanma fırsatları bulur.

 

Yabancı Dil Eğitimi

Okulumuzda yabancı dili etkin ve yetkin olarak kullanmanın değerli bir yaşam becerisi olduğuna inanılır. Entelektüel fikirleri dünyayla paylaşmak ve iletişim kurabilme aracı olan yabancı dile değer verilir. Yabancı Dil Öğretim süreçlerimiz Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı (Common European Framework of Reference for Languages) düzeylerine ve yaş özelliklerine göre uygun yürütülür. Yabancı dil öğretim sürecimiz dilbilgisi, dinleme, okuma, karşılıklı konuşma, sözlü anlatım ve yazma dil becerileri merkezli yürütülür.

Düzey belirleme, düzey izleme gibi geri bildirimlerimiz ile öğrenci dil gelişimi hakkında öğrenci ve velilerimiz düzenli olarak bilgilendirilir. Düzey altı veya sınırda olan öğrenciler ders saatleri dışında desteklenir.

Yabancı Dil öğrenim sürecinde öğrenen sorumluluğu olduğuna inanır ve dönemde bir kez öğrencilerimizin öz değerlendirme yapmalarına olanak sağlanır.

Dil düzeyi bakımından yaşıtları arasında nerede olduklarını görmeleri amacıyla öğrencilerimizin dış sınavlara katılımı desteklenir.

Öğrencilerimizin yabancı dil edinim süresini hızlandırmak amacı ile okul içi, okul dışı, ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenir ve bu tür etkinliklere katılınır.

Yabancı dil öğretme ve öğrenmenin zevkli ve eğlenceli bir iş olduğuna inanılır, yaş düzeyine uygun olarak, derslerimizde; münazara, yarışma, drama, hikaye anlatma, oyun ve müzik gibi etkinliklerden faydalanılır.

Öğrencilerimize 2. Sınıftan itibaren seçmeli olarak ikinci bir yabancı dilin (İspanyolca, Fransızca, Almanca)  öğretimine başlanır ve bu dili de öğrencilerimiz, kendilerini yazılı ve sözlü ifade edebilecek düzeyde öğrenirler.

CAMBRIDGE PROGRAMIMIZ

Akademik ve sosyal paylaşımın çok hızlı olduğu günümüzde dünya dili olan İngilizceyi kullanarak konuşmak, yazmak, okuduğunu ve duyduğunu anlamak bilgiye ulaşımı kolaylaştırmaktadır. Bu süreç İngilizce öğrenmenin önemini de arttırmaktadır.

Yabancı Dil eğitim alanında otorite olan kurumumuz, Cambridge Üniversitesi’nin bir bölümü olan Cambridge International Examinations (CIE) tarafından yapılan denetim ziyaretiyle Cambridge International School (Cambridge Uluslararası Okul) ve Cambridge Sınav Merkezi olma lisansı elde etmiştir. Alınan lisans ile en üst düzeyde verdiğimiz İngilizce Eğitimimiz uluslararası standartlarda sürdürülmektedir.

Okullarımızda uygulanmakta olan CIE İngilizce programıyla, öğrencilerimizin akademik, sosyal gereksinimlerinin karşılanmasının yanı sıra iletişim becerileri, yaratıcılık, entelektüel merak, eleştirel düşünme, sosyal sorumluluk gibi temel 21. Yüzyıl becerileri de geliştirilmektedir.

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, Cambridge Üniversitesi, Cambridge International Examinations bölümü tarafından verilen lisansla CIE İngilizce müfredatlarını kullanma ve aşağıdaki sınavları uygulamaya yetkilidir:

 • Primary Checkpoint
 • Secondary Checkpoint
 • IGCSE Exams (Lise)

2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılında işlenecek İngilizce müfredatının tamamlanmasıyla, öğrencilerimiz bu sınavlara önümüzdeki öğretim yılında 6. Sınıf, 9.sınıf ve 11. Sınıflarda gireceklerdir. Yukarıdaki sınavların yanı sıra, kurumumuz ayrıca, yurtdışı üniversitelerinde kabul gören A Level Exams / AICE Exams sınavları için de sınav merkezidir.

ANAOKULLARIMIZDA YABANCI DİL EĞİTİMİ

 • Okulumuzda, İngilizce etkinliklerinde, Uluslararası Cambridge Okulu müfredatı uygulanır.
 • İngilizce etkinlikleri, ana dili İngilizce olan yabancı uyruklu öğretmenler tarafından verilir.
 • İngilizce etkinlikleri, 4 yaş grubunda haftada 8 saat; 5 yaş grubunda ise haftada 10 saattir. Derslerimizde yaş grubu özelliklerine göre dilbilgisi, konuşma, okuma - yazma becerileri ve oyun çalışmaları ayrı ayrı dersler olarak yer alır.
 • Öğrencilerimiz, liselerimizden mezun olup üniversiteye başladıklarında, İngilizceyi yetkin olarak kullanırlar; yurt içinde ve yurt dışında kendilerini her alanda en iyi şekilde ifade edebilecek düzeyde öğrenmiş olurlar.

 

İLKOKULLARIMIZDA YABANCI DİL EĞİTİMİ

 • İngilizce derslerinde, Uluslararası Cambridge Okulu müfredatı uygulanır.
 • İngilizce dersleri, ana dili İngilizce olan yabancı uyruklu öğretmenler ile Türk öğretmenler tarafından verilir.
 • Okulumuza yeni başlayacak olan öğrencilerin düzeyleri, okulların resmi kapanış tarihinden 1 gün sonra yapılacak olan İngilizce Düzey Belirleme etkinliğine göre belirlenecektir.
 • Düzeyi zayıf olan 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine, okullar açılmadan önce, Hizmet İçi Eğitimlerimizin başlangıç tarihinden itibaren İngilizce takviye çalışmaları yapılmaktadır. İngilizce takviye çalışmalarına okullar açıldıktan sonra da cumartesi günleri devam edilir.
 • İngilizce dersleri, ilkokulumuzun tüm sınıflarında, haftada 14 saattir. İngilizce derslerinde; dilbilgisi, konuşma, okuma, yazma becerileri ve oyun çalışmaları ayrı ayrı dersler olarak yer alır.
 • Öğrencilerimiz, liselerimizden mezun olup üniversiteye başladıklarında, İngilizceyi yetkin olarak kullanırlar; yurt içinde ve yurt dışında kendilerini her alanda en iyi şekilde ifade edebilecek düzeyde öğrenmiş olurlar.
 • İlkokullarımızda, seçmeli ders olarak ikinci bir yabancı dilin öğretimi (Almanca, Fransızca veya İspanyolca) 2. sınıftan itibaren verilir. Öğrencilerimiz, ikinci yabancı dili de kendilerini yazılı ve sözlü ifade edebilecek düzeyde öğrenirler.

 

ORTAOKULLARIMIZDA YABANCI DİL EĞİTİMİ

 • İleri düzeyde İngilizce eğitimi verdiğimiz okulumuzda, İngilizce derslerinde, Uluslararası Cambridge Okulu müfredatı uygulanır.
 • İngilizce öğretimi, ana dili İngilizce olan yabancı uyruklu öğretmenler ile Türk öğretmenler tarafından verilir.
 • İngilizce derslerimizin dışında, 1 saat Matematik, 1 saat Fen Bilimleri, 1 saat Bilişim ve Yazılım dersleri de İngilizce olarak verilir.
 • Öğrencilerimiz, Lisemizden mezun olup üniversiteye başladıklarında, İngilizceyi yetkin olarak kullanırlar; yurt içinde ve yurt dışında kendilerini her alanda en iyi şekilde ifade edebilecek düzeyde olurlar.
 • Okulumuza yeni başlayacak olan öğrencilerin düzeyleri, Haziranın ilk haftası ve Eylülün ilk haftası yapılacak olan İngilizce STS-1 ve STS-2 sınavlarına göre belirlenecektir.
 • Düzeyi zayıf olan 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine, okullar açılmadan önce, Hizmet İçi Eğitimlerimizin başlangıç tarihinden itibaren İngilizce takviye çalışmaları yapılmaktadır. İngilizce takviye çalışmalarına okullar açıldıktan sonra da cumartesi günleri devam edilir.
 • Öğrencilerimiz, İngilizceye ek olarak, haftada 2 saat Almanca, Fransızca veya İspanyolca dillerinden birisini ikinci yabancı dil olarak öğrenirler.
 • Sene sonunda yapılan Yabancı Dil Şenlikleri ile öğrencilerimiz yıl boyunca edindikleri kazanımlarını performanslarında sergilerler.

 

LİSELERİMİZDE YABANCI DİL EĞİTİMİ

 • İleri düzeyde İngilizce eğitimi verdiğimiz okulumuzda, İngilizce derslerinde, Uluslararası Cambridge Okulu müfredatı uygulanır.
 • İngilizce öğretimi, kur sistemi uygulaması ile öğrencilerin düzeyine uygun bir program dahilinde, ana dili İngilizce olan yabancı uyruklu öğretmenler ile Türk öğretmenler tarafından verilir.
 • Okulumuza yeni başlayacak olan öğrencilerin düzeylerine uygun kurları, Haziranın ilk haftası ve Eylülün ilk haftası yapılacak olan İngilizce STS-1 ve STS-2 sınavlarına göre belirlenecektir.
 • İngilizce düzeyi zayıf olan öğrencilere, okullar açılmadan önce, Hizmet İçi Eğitimlerimizin başlangıç tarihinden itibaren İngilizce takviye çalışmaları yapılmaktadır.
 • Öğrencilerimiz, İngilizceye ek olarak, haftada 2 saat Almanca, Fransızca veya İspanyolca dillerinden birisini ikinci yabancı dil olarak öğrenirler.
 • Sene sonunda yapılan Yabancı Dil Şenlikleri ile öğrencilerimiz yıl boyunca edindikleri kazanımlarını performanslarında sergilerler.

 

Öğretmen Kadrosu

 • Öğretmenlerimiz, alanlarında kendilerini kanıtlamış, eğitim sektörünün en donanımlı ve güçlü öğretmenleridir.
 • Okullarımızda STAJYER ÖĞRETMEN ÇALIŞTIRILMAMAKTADIR. Öğrencilerimizle ilgili tüm çalışmalar, profesyonel öğretmen kadromuz tarafından yürütülmektedir.
 • Ana sınıfı 4 ve 5 yaş gruplarımızın her birinde, 2 öğretmen (okul öncesi) görev yapmaktadır. İngilizce, resim, müzik, beden eğitimi, drama, dans, satranç gibi etkinlikler ise alanında uzmanlaşmış olan branş öğretmenleri tarafından verilmektedir.
 • İlkokul 1,2,3 ve 4.sınıflarımızda SINIF ÖĞRETMENLİĞİ sistemi uygulanır. Sınıf öğretmenlerimiz uzmanlaştıkları sınıf düzeylerinde derslere girer. 
 • 4.sınıflarımızda Matematik, Fen ve Türkçe-Sosyal derslerinde ayrı öğretmenler görev alır. 4.sınıflarımıza derse giren öğretmenler, bu sınıf düzeyinde uzmanlaşmış ve sınıf öğretmenliği pedagojisine hakim branş öğretmenleridir.
 • Ortaokul ve Liselerimizde her branştan MEB’in belirlediği öğretmen sayısının 2 katı kadar profesyonel branş öğretmenleri çalışmaktadır.
 • Öğretmenlerimizin bir çoğu alanlarına yönelik akademik çalışmalara yüksek lisans veya doktora düzeyinde devam etmesi yönünde kurum tarafından desteklenir. Öğretmenlerimizin bir çoğu alanlarına yüksek lisans derecesine sahiptir.
 • Mesleki Gelişim Birimimiz tarafından, öğretmenlerimizin alanlarındaki gelişimleri sürekli takip edilerek, hizmet içi eğitimler verilir ve alanlarıyla ilgili yurtiçinde ve yurtdışında eğitimlere katılmaları sağlanır.
 • Öğretmenlerimiz, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanırlar.