1. YAZILI SINAVLARI
Bu sınavlar, her ders için MEB’in belirlediği sayıda yapılır, değerlendirilir, veli ve öğrencilere duyurulur. Öğrencilerin aldığı notlar, e – okul sistemine kaydedilir. 1. dönemin sonunda ve 2. dönem sonunda, öğrencilere her ders için aldıkları notların ortalaması, karne notu olarak verilir.
2. DENEME SINAVLARI
Öğrencilerimize uygulayacağımız yazılı sınavlarına ilâveten her dersten işledikleri konuları içeren liselere geçiş sınavlarına hazırlık amaçlı 8. sınıflarımıza İKİ HAFTADA BİR; 7 ve 6. sınıflarımıza AYDA BİR; 5. sınıflarımıza da 1,5 AYDA BİR olmak üzere Test Sınavları uygulanır.
3. OKULUMUZA GİRİŞ SINAVLARI
a) Bu sınava, 2018 – 2019 öğretim yılında, okulumuz öğrencisi olabilmek için, okulumuz dışındaki öğrenciler katılır ve belirlediğimiz sınav puan barajını aşanlar, okulumuza kayıt yaptırabilirler.
b) Bu sınava, okulumuza devam eden kendi öğrencilerimiz de katılmak zorundadır.
4. Sınav sonuçlarına göre, takviyeye ihtiyacı olan öğrencilerimizle profesyonel eğitim kadromuz tarafından ek çalışmalar ve bire bir etütler yapılır.
5. Sınav tarihleri ve tüm akademik programımız, öğretim yılı başında, öğrenci ve velilerimize verildiği gibi, ayrıca, eğitim portalımızda yayınlanır.