Sosyal etkinlik çalışmalarındaki amacımız, öğrencilerimizin yeni ilgi alanları edinmeleri ya da var olan ilgi alanlarında gelişimlerini sağlamanın yanı sıra, kendilerinin güven ve sorumluluk duygularını geliştirerek bedensel, zihinsel ve duygusal yönden sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Sosyal etkinlik çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde, öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçları göz önünde tutulur. Öğrencilerimiz öğretmenlerinin planladığı, sosyal ve kültürel amaçlı düzenlenen gezilere katılırlar.
Okulumuz ayda bir, profesyonel tiyatro topluluklarının oyunlarını öğrencilere izletir.
Okulumuza eğitim programımızı destekleyecek, alanında uzman olan konuklar davet edilir. Bu konuklar, öncelikle velilerimiz arasından seçilir. Ayrıca aile katılımı kapsamında gönüllü velilerimiz de, sosyal etkinlik çalışmalarına katılabilir, öğrencilerimize danışmanlık ve rehberlik yapabilirler.
Okulumuzda sergiler, konferanslar, paneller, bilim sanat şenlikleri, eğitim fuarları ve söyleşiler düzenlenir. Yazar imza günleri yapılır.