+90 850 733 1984                EN

Anasayfa Nesibe Aydın Okullarının 2 Haziran 2018 MEB Liselere Geçiş Sınavı İle İlgili Yorumları

Liselere Geçiş Sınavı bugün uygulandı. Ülkemiz genelinde sınava giren tüm ortaokul 8. sınıf öğrencilerine geçmiş olsun diyoruz.

Nesibe Aydın Okulları uzmanları, “Liselere Geçiş Sınavında artık pratik çözüm, kısa yol gibi, öğrenciye sadece test çözdürerek başarıya ulaşma devri bitti, bundan böyle konu ve kavramlar daha iyi anlatılmalı, öğrenciler ise konuları tam anlamıyla kavrayarak konuyla ilgili yorum gücünü geliştirmiş olmalıdırlar.” değerlendirmesini yaptılar.

Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarının 2018 LGS’ye ilişkin ilk değerlendirmeleri aşağıda belirtilmiştir.

 

Matematik Ağlattı!

LGS’de matematik soruları bilgiyi kavrama, okuduğunu anlama, çıkarım yapma, akıl yürütme ve uygulama düzeyindeydi. Matematik sorularının, TEOG’tan ve MEB kazanım testlerinden çok farklı olarak karşımıza çıktı. Özellikle hızlı çözülmesi beklenen sorular yerine; analiz etme, ilişkilendirme, yorumlama, sonuç çıkarma belirlenen kazanımları esas alarak okuduğunu anlama ve bilimsel süreç becerilerini ölçen ALES tarzı sorular sorulmuştur.

Sınavda sorulması beklenen Veri Analizi, Eğim, Koni, Üçgen Çizimi ve Üçgende Yardımcı Elemanlar konularının yer almadığı gibi, bazı sorularda da farklı kazanımların bir arada sorgulandığı görüldü. Örneğin, eşitsizlik sorusunun yer aldığı tabloda öğrencilerin silindirin hacmini hesaplaması gerekirken, olasılık sorusunda ise denklem çözümü yaparak soruyu yorumlamaları bekleniyordu. Sorular kazanım bazlı olup, ayırt edici nitelikteydi. Soruların uzun olması süreyi kullanma anlamında öğrencilerin dezavantajına olmuştur.

Bu sınav göstermektedir ki LGS’de ayırt edici bölüm artık matematik olacaktır.

Nesibe Aydın Okulları Matematik Zümresi


 

Fen’i Matematik Harcadı

LGS’de karşılaşılan Fen sorularının, açıklanan örnek sorulardan ve kazanım testlerinden uzak olduğu, ancak, yapılan açıklamalara uygun olduğu görülmüştür. Sınava bakıldığında soruların oldukça uzun olduğu, genel olarak deneysel, problem çözmeye yönelik, eleştirel düşünme ağırlıklı ve yorum yapma yeteneğini ölçen sorulardan oluştuğu gözlenmiştir.

Matematik sorularının zaman alıcı ve Fen Bilimleri sorularının da uzun olması nedeniyle, sayısal bölüm için ayrılan sürenin yetersiz kaldığı ve öğrencilerin zamanı verimli kullanmada sorun yaşadıkları görülmüştür. Bilgiyi ezberleyen değil, yorumlayıp kullanabilen, okuduğunu anlayıp anladığını aktarabilen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav olduğu görülmektedir. Sınavda tüm ünitelerin kazanımlarına uygun sorular bulunmaktadır.

Nesibe Aydın Okulları Fen Bilimleri Zümresi


 

Türkçe Bölümünde “1897 yılının Nisan ayı…” Şaşırttı

2018 LGS Türkçe sorularının MEB’in yayımladığı örnek sorular ve kazanım değerlendirme sınavlarına paralel hazırlandığı görüldü. Önceki yıllarda gerçekleştirilen merkezi sınavlarda da okuma – anlama kazanımlarına yönelik soruların ağırlıklı olarak sorulması, bu yeni sınav sisteminde de değişmedi. Türkçe testinin 20 sorusunun 14’ü okuma dil becerilerine yönelikti. Türkçe bölümünün soru nitelikleri, okuma - anlama - yorumlama becerileri üst düzeyde olan öğrencileri öne çıkardı. Beklendiği üzere sınavda çoklu metin soruları dikkat çekiciydi. Dil bilgisi soruları, bu uzun metinler içinde soruldu. Dil bilgisi konularında “fiilde çatı” ve “cümlenin ögeleri” konularına yer verilmediği görüldü. Yazım ve noktalama soruları ise seçici nitelikteydi: “1897 yılının Nisan ayı …” ile başlayan soru bu anlamda öğrencileri şaşırttı. Sınavdaki bir diğer yenilik de ortaöğretim kurumları seçme sınavlarında bugüne kadar hiç sorulmayan sözel mantık sorusuna yer verilmesiydi. Öğrenciler genel olarak sınavda karşılaştıkları bu soru tipinde de zorlanmadılar.

LGS Türkçe bölümü, matematik ve fen bilimlerinin aksine öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Nesibe Aydın Okulları Türkçe Zümresi


 

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soruları Şaşırtmadı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük bölümünde, MEB müfredatında daha önceden belirlenmiş kazanımlardan sorular soruldu. Yöneltilen soruların çoğunun yoruma dayalı olduğu görüldü. Farklı kazanımları bir arada ölçen sorular da yöneltildi. Soruların %50’si (5 soru) kolay, %50’si (5 soru) orta düzeyde olup öğrencileri çelişkiye düşürecek her hangi bir soruya rastlanmadı. Sınavda tüm ünitelere yer verildiği, ancak, ağırlığı ve önemi yüksek olan kongre, genelgeler, Lozan Barış Antlaşması ve Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi’nden soru yöneltilmediği görüldü.

            LGS İnkılap Tarihi bölümüne genel olarak bakıldığında, soruların geçmiş yıllarda yapılan TEOG Sınavlarına göre daha uzun paragraflardan oluştuğu, ancak, zorluk düzeylerinin benzer olduğu gözlendi. Sorular öğrencilerin mevcut bilgilerini kullanarak yorum yapabilme gücünü ölçtü. Soruların tamamı anlama ve kavrama düzeyinde olduğu için iyi odaklanan ve yorum gücü yüksek olan öğrencilerin sınavda zorlanmadığı kanaatindeyiz. Sınavın sözel ve sayısal olarak ayrılması ise İnkılap Tarihi dersi açısından avantaja dönüşmüştür. Çünkü öğrenciler zor olan sayısal bölümünden önce moral ve motivasyonları yüksek iken sözel bölümü yanıtlamışlardır. 

Nesibe Aydın Okulları Sosyal Bilgiler Zümresi


 

Yabancı Dil Mutlu Etti…

2 Haziran 2018 LGS Yabancı Dil bölümünde, MEB müfredatında daha önceden belirlenmiş kazanımlardan sorular sorulmuştur. Yöneltilen soruların çoğu anlaşılır olmakla birlikte, %50’si (5 soru) kolay, %40’ı (4 soru) orta, %10’u (1 soru) zor seviyededir. Ayrıca, sınavda çelişkili soruların olmadığı gözlenmiştir. Bu yılki sınav sorularının MEB’in yayınlamış olduğu örnek sınav soruları ile benzerlik gösterdiği görülmüştür. Öğrencilere bu sınavda MEB müfredatını kapsayan on ünitenin sekizinden sorular yöneltilmiştir. Yabancı Dil bölümündeki soruların %30’u (3 soru) Tourism, %20’si ( 2 soru) Teen Life ve %50’si (5 soru) kalan diğer ünitelerden birer soruyu kapsamaktadır.

LGS Yabancı Dil bölümüne genel olarak bakıldığında, kelime bilgisi ağırlıklı ve bol görsel içeren kolay bir sınav olduğu görülmüştür. Belirleyici soru sayısı 1 adet olup, sınavın geneli kelime bilgisine ve okuduğunu anlamaya dayalıdır.

Sonuç olarak yabancı dil bölümü geçmiş yıllarda yapılan sınavlarda olduğu gibi öğrencileri zorlamamış ve gerekli kazanımları ölçmüştür.

Nesibe Aydın Okulları Yabancı Diller Zümresi


 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Rahatlattı…

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının Kaza ve Kader, Zekât, Hac ve Kurban, Kuran’da Akıl ve Bilgi, Dinler ve Evrensel Öğütleri, Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar ve İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar konularından sorulduğu gözlenmiştir.

Soruların müfredata ve kazanımlara uygun, anlama ve yorumlama becerisi gerektiren nitelikli sorulardan oluştuğu görülmektedir. Soruların tamamına bakıldığında 7 soru kolay, 2 soru orta, 1 soru ise zor olarak değerlendirilebilir. Bu seneki sorular, önceki yıllarda çıkmış sorulara göre bilgiyi kullanma becerisinden ziyade, yorumlama becerisini öne çıkarmıştır.

Nesibe Aydın Okulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Zümresi

02 Haziran 2018 Cumartesi

İlgili Haberler