Sosyal etkinlik ve kulüp çalışmalarındaki amacımız, öğrencilerimizin yeni ilgi alanları edinmeleri ya da var olan ilgi alanlarında gelişimlerini sağlamanın yanı sıra, kendilerinin güven ve sorumluluk duygularını geliştirerek bedensel, zihinsel ve duygusal yönden sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Sosyal etkinlik ve kulüp çalışmaları aşağıdaki çerçevede yürütülür:

  1. Sosyal etkinlik ve kulüp çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde, öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçları göz önünde tutulur.
  2. Öğrencilerimiz öğretmenlerinin planladığı, sosyal ve kültürel amaçlı düzenlenen gezilere katılırlar.
  3. Okulumuz ayda bir, profesyonel tiyatro topluluklarının oyunlarını öğrencilerine izletir.
  4. Gönüllü velilerimiz de sosyal etkinlik ve kulüp çalışmalarına katılabilir, öğrencilerimize danışmanlık ve rehberlik yapabilirler.
  5. Okulumuzda sergiler, konferanslar, paneller, bilim sanat şenlikleri, eğitim fuarları, söyleşiler düzenlenir ve yazar imza günleri yapılır.