Öğretmenlerimiz ön hazırlığa önem verirler, sınıfta ve ders esnasında öğrencinin kazanımı içselleştirmesi için farklı etkinliklerle dersi çeşitlendirirler. Ders içinde yaptığımız ölçme ve değerlendirme etkinliklerinde, kazanımı kavrayamayan öğrenciler, öğretmenleri tarafından hafta sonu takviye etüt programlarına alınırlar ve bu sayede öğrencilerimiz dışarıda bir etüt merkezine gitmezler veya özel ders alma gereksinimi duymazlar. Tam öğrenme modelini uygulayan okulumuz, öğrencinin ihtiyaçlarını ve eksikliklerini tespit ederek gidermektedir.