1. Yılda üç defa, velilerimiz ile genel değerlendirme toplantıları yapılır.
  2. Velilerimiz, veli toplantılarının dışında da ihtiyaç duyduklarında, randevu alarak yöneticilerimizle, rehberlik ve psikolojik danışman öğretmenleriyle ve çocuğunun derslerine giren öğretmenleriyle, bire bir görüşmeler yapabilirler.
  3. Gerektiği durumlarda, akademik danışmanlarımız, eğitim uzmanlarımız ve sınıf öğretmenleriyle birlikte, bireysel veli görüşmeleri düzenlenir. Öğrencimizin gelişimi ve eğitimi ile ilgili görüşler, bu görüşmede paylaşılır.
  4. Velilerimize, alanında uzman akademisyenlerin katılımı ile yıl boyunca aile eğitimleri, seminerler ve paneller düzenlenir.