Okulumuzda yabancı dili etkin ve yetkin olarak kullanmanın değerli bir yaşam becerisi olduğuna inanılır. Entelektüel fikirleri dünyayla paylaşmak ve iletişim kurabilme aracı olan yabancı dile değer verilir. Yabancı Dil Öğretim süreçlerimiz Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı (Common European Framework of Reference for Languages) düzeylerine ve yaş özelliklerine göre uygun yürütülür. Yabancı dil öğretim sürecimiz dilbilgisi, dinleme, okuma, karşılıklı konuşma, sözlü anlatım ve yazma dil becerileri merkezli yürütülür.Düzey belirleme, düzey izleme gibi geri bildirimlerimiz ile öğrenci dil gelişimi hakkında öğrenci ve velilerimiz düzenli olarak bilgilendirilir. Düzey altı veya sınırda olan öğrenciler ders saatleri dışında desteklenir.

Yabancı Dil öğrenim sürecinde öğrenen sorumluluğu olduğuna inanır ve dönemde bir kez öğrencilerimizin öz değerlendirme yapmalarına olanak sağlanır.

Dil düzeyi bakımından yaşıtları arasında nerede olduklarını görmeleri amacıyla öğrencilerimizin dış sınavlara katılımı desteklenir.

Öğrencilerimizin yabancı dil edinim süresini hızlandırmak amacı ile okul içi, okul dışı, ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenir ve bu tür etkinliklere katılınır.

Yabancı dil öğretme ve öğrenmenin zevkli ve eğlenceli bir iş olduğuna inanılır, yaş düzeyine uygun olarak, derslerimizde; münazara, yarışma, drama, hikaye anlatma, oyun ve müzik gibi etkinliklerden faydalanılır.

Öğrencilerimize 2. Sınıftan itibaren seçmeli olarak ikinci bir yabancı dilin (İspanyolca, Fransızca, Almanca)  öğretimine başlanır ve bu dili de öğrencilerimiz, kendilerini yazılı ve sözlü ifade edebilecek düzeyde öğrenirler.

CAMBRIDGE PROGRAMIMIZ

Akademik ve sosyal paylaşımın çok hızlı olduğu günümüzde dünya dili olan İngilizceyi kullanarak konuşmak, yazmak, okuduğunu ve duyduğunu anlamak bilgiye ulaşımı kolaylaştırmaktadır. Bu süreç İngilizce öğrenmenin önemini de arttırmaktadır.

Yabancı Dil eğitim alanında otorite olan kurumumuz, Cambridge Üniversitesi’nin bir bölümü olan Cambridge International Examinations (CIE) tarafından yapılan denetim ziyaretiyle Cambridge International School (Cambridge Uluslararası Okul) ve Cambridge Sınav Merkezi olma lisansı elde etmiştir. Alınan lisans ile en üst düzeyde verdiğimiz İngilizce Eğitimimiz uluslararası standartlarda sürdürülmektedir.

Okullarımızda uygulanmakta olan CIE İngilizce programıyla, öğrencilerimizin akademik, sosyal gereksinimlerinin karşılanmasının yanı sıra iletişim becerileri, yaratıcılık, entelektüel merak, eleştirel düşünme, sosyal sorumluluk gibi temel 21. Yüzyıl becerileri de geliştirilmektedir.

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, Cambridge Üniversitesi, Cambridge International Examinations bölümü tarafından verilen lisansla CIE İngilizce müfredatlarını kullanma ve aşağıdaki sınavları uygulamaya yetkilidir:

  • Primary Checkpoint
  • Secondary Checkpoint
  • IGCSE Exams (Lise)

2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılında işlenecek İngilizce müfredatının tamamlanmasıyla, öğrencilerimiz bu sınavlara önümüzdeki öğretim yılında 6. Sınıf, 9.sınıf ve 11. Sınıflarda gireceklerdir. Yukarıdaki sınavların yanı sıra, kurumumuz ayrıca, yurtdışı üniversitelerinde kabul gören A Level Exams / AICE Exams sınavları için de sınav merkezidir.