Gelişim ve Bilim Programı (GBP), Eko-Okul ve Sosyal Etkinlikler

  • Okulumuzda GBP ile, 1-4. sınıf düzeyindeki, hızlı öğrenen, farklı ilgi alanları ve öğrenme ihtiyaçlarıyla dikkat çeken öğrencilerin potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için farklı içeriklere sahip bir hafta sonu programıdır. GBP, farklı öğrenme hızları ve potansiyelleri olan öğrencilere ihtiyaçları doğrultusunda bilimsel temellere dayanan zenginleştirilmiş eğitim fırsatı sunmaktadır. Programa katılan öğrencilerin farklı gelişim alanlarındaki yeterlilikleri, yaratıcılıkları, sosyal ve duygusal olgunlukları, ilgi alanları, öğrenme stilleri gibi özellikler göz önünde bulundurulur. Okul dışından öğrencilerin katılımına da açık olan programda; Lego-Robotics, Kodlama, Genetik, Zooloji, Bilim ve Deney,  Astronomi, Kriptoloji, Story Design vb. ders içerikleri bulunmaktadır.
  • Okulumuzda sosyal etkinler aracılığı ile, öğrencilerimizin sanatta, sporda ve bilimde farklı ilgi alanları ve öğrenme ihtiyaçlarını destekleyecek çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar okul saatleri içinde kulüp çalışmalarıyla, gün ve hafta sonlarında sanat ve spor çalışmaları şeklinde gerçekleştirilir. Origami, Satranç, Atletizm, Tekvando, Yüzme, Masa Tenisi, Drama (Türkçe ve İngilizce), Müzik ve Hareket, Küçük Aşçılar, Dans, Kodlama, Jimnastik, Basketbol, Voleybol, KidsAthletics, Resim ve Plastik Sanatlar vb.
  • Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilkokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Bu programın katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma sürecinin uygulanmasına yardımcı olmak üzere, öğrenciler okulun çevresel etkilerini azaltmak için yönlendirilirler. Eko-okullar, sınıfın, derslerin ötesine geçerek, toplumun diğer bölümlerinde de çevre duyarlılığının sağlanmasında rol almış olurlar. Eko-Okullar programı, çevre için yapılan bütünsel okul faaliyetlerini kapsamaktadır. Uygulandığı okullarda öğrenme topluluğunun her üyesi aktif olarak görev almakta ve öğrencileri çevre konusunda bilinçlendirip, farkındalık uyandırmayı, bu anlamda yapılacak çalışmalarda öğrenci katılımını arttırmayı amaçlamaktadır. Komitenin yerel halkı ve yöneticileri bilinçlendirme çabaları ise öğrencilerde diyalog kurabilme becerilerini geliştirmeyi ve iyi bir yurttaşlık eğitimini sağlamaktadır.
https://nesibeaydin.k12.tr/web/wp-content/uploads/2021/12/gbp-1.png
  • Yine okulumuzda İlk Yıllar Programı (PYP) çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz sosyal etkinlikler de bulunmaktadır. Dünya Hayvanları Koruma Günü, Dünya Çocuk Hakları Günü, Dünya Günü, Dünya Su Günü, Uluslararası Yardımseverlik Günü, Orman Haftası, Dünya Hoşgörü Günü, Dünya Dilek Günü, Dünya Barış Günü, Tüketici Hakları Günü, Uluslararası Sokak Çocukları Günü vb. önemli gün, haftalara ilişkin kutlama ve farkındalık eylemleri yoluyla öğrencilerimizin uluslararası bilinç geliştirmelerini ve IB Öğrenen Profili özelliklerini sergilemelerini amaçlarız. Öğrencilerimiz ve/veya öğretmenlerimiz tarafından başlatılan eylemler yoluyla yardım kampanyaları (kitap, bot-mont bağışı, mama) veya farkındalık eylemleri (poster/afiş tasarımı, yazılı anlatım ürünler oluşturma, kamu spotu videosu çekme) vb. düzenlenir. Tüm bu anlayış çerçevesinde öğrencilerimizin Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında gerçekleştirdiği her tür eylem ve etkinliğe tüm öğrenme topluluğu tarafından değer verilir.
  • Tüm bunlara ek olarak öğrencilerimiz, sosyal ve kültürel amaçlı düzenlenen gezilere katılırlar. Belirlenen günlerde, profesyonel tiyatro topluluklarının oyunları, okulumuzun konferans salonunda sergilenir (İngilizce veya Türkçe). Gönüllü velilerimiz de sosyal etkinlik projelerine katılabilir, alan uzmanlıkları doğrultusunda öğrencilerimize danışmanlık ve rehberlik yapabilirler. Okulumuzda sergiler, konferanslar, paneller, bilim – sanat şenlikleri, eğitim fuarları, kongreler, söyleşiler ve yazar imza günleri düzenlenir. Okulumuzda her ay düzenli olarak eğitim programını destekleyen sosyal etkinlikler düzenlenmektedir. Gezi – gözlem çalışmalarını içeren çevre gezileri, tiyatro, göster-anlat etkinlikleri, proje çalışmaları, laboratuvar çalışmaları, mutfak etkinlikleri uygulamalı şekilde yürütülmektedir.
ilkokul_alt_slider-11
ilkokul_alt_slider-12
ilkokul_alt_slider-13
ilkokul_alt_slider-14
ilkokul_alt_slider-15
ilkokul_alt_slider-16
ilkokul_alt_slider-17
ilkokul_alt_slider-18
İletişim
Karşıyaka, Haymana Yolu 5. Km. Karşıyaka Mah. 577.Sokak No:1 Gölbaşı / Ankara
0850 733 1984
info@nesibeaydin.k12.tr