PYP Temelli İlk Yıllar Eğitimi
 • İlk Yıllar Programı ( PYP ), 3 – 12 yaş çocuklarının eğitimine yönelik, tüm dünyada kabul gören, saygın ve sadece onaylanmış okulların uygulayabildiği bir programdır. Program; uluslararası bilince sahip araştıran, sorgulayan, meraklı, bilgili ve duyarlı çocuklar yetiştirmeyi amaçlar.
 • Program kapsamında; öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerini sağlayacak, onları spor yapmaya özendirecek, sanatsal, bilimsel, kültürel ve sosyal içerikli branş etkinliklerine yer verilir.
 • İlk Yıllar Programında;
  • Uluslararası bilince sahip bireyler yetiştirmek için IB Öğrenen Profiline,
  • Öğrenilmesi gereken içeriğin çerçevesinin belirlenmesi için Disiplinler Üstü Temalara,
  • Keşfedilmesi gereken fikirler için Anahtar Kavramlara,
  • Geliştirilmesi gereken yetenekler için Disiplinler Üstü Becerilere,
  • Derinlemesine bir öğrenme olduğunun göstergesi olması için Eylemlere yer verilir.
  • Öğrenme sürecinde öğrenenlerin söz sahibi olması, seçimler yapması ve bunları sahiplenerek öğrenmenin öznesi olması amaçlanır.
 • İlkokullarımızda yapılan PYP çalışmalarıyla, yukarıda sayılan bilgi ve becerilere sahip ve aynı zamanda IB DP’nin (Uluslararası Bakalorya Diploma Programı) altyapısını edinmiş çocuklar yetiştirilir.
https://nesibeaydin.k12.tr/web/wp-content/uploads/2021/12/yabancidil-1.png
IB Öğrenen Profilleri
 • Araştıran-Sorgulayan: Araştırma ve sorgulama için gerekli becerileri geliştirerek merakımızı besleriz. Tek başına ve diğerleriyle birlikte nasıl öğreneceğimizi biliriz. Şevkle öğrenir ve öğrenme sevgimizi yaşam boyu sürdürürüz.
 • Bilgili: Bilgiyi, farklı disiplinler arasında araştırarak kavramsal anlayış geliştirir ve kullanırız. Yerel ve küresel önemi olan sorunlar ve fikirlerle ilgileniriz.
 • Düşünen: Karmaşık problemleri çözümlemek ve bunlarla ilgili güvenilir eylemlerde bulunmak için eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanırız. Gerekçeli, etik kararlar almada inisiyatif kullanırız.
 • İletişim Kuran: Kendimizi birden fazla dilde ve pek çok şekilde güvenle ve yaratıcı şekilde ifade ederiz. Diğer bireylerin ve grupların bakış açılarını dikkatle dinleyerek etkili şekilde iş birliği yaparız.
 • İlkeli: Doğruluk ve dürüstlükle, güçlü bir hakkaniyet ve adalet anlayışıyla, tüm insanların haysiyetine ve haklarına saygı duyarak hareket ederiz. Eylemlerimizin ve sonuçlarının sorumluluğunu alırız.
 • Açık Görüşlü: Diğerlerinin değerleri ve geleneklerinin yanı sıra kendi kültürlerimiz ve bireysel geçmişlerimize de değer veririz. Farklı bakış açıları arar, değerlendirir ve bu deneyimlerimizle olgunlaşırız.
 • Duyarlı: Empati kurar, şefkat ve saygı gösteririz. Hizmet etme yükümlülüğüne inanır, diğerlerinin hayatında ve kendi çevremizdeki dünyada olumlu bir fark yaratmak için hareket ederiz.
 • Riski Göze Alan: Belirsizliğe ihtiyat ve kararlılıkla yaklaşırız; yeni fikirler ve yenilikçi izlemler araştırmak için bağımsız ve ortaklaşa çalışırız. Zorluklar ve değişim karşısında becerikli ve dayanıklıyız.
 • Dengeli: Kendimizin ve başkalarının esenliğini sağlamak için yaşamımızın farklı yönleri (entelektüel, fiziksel ve duygusal) arasında denge kurmanın önemini biliriz. Diğer insanlarla ve yaşadığımız dünyayla olan dayanışmamızın farkındayız.
 • Dönüşümlü Düşünen: Dünyayı, kendi fikir ve deneyimlerimizi derinlemesine düşünürüz. Öğrenme ve kişisel gelişimimizi desteklemek amacıyla güçlü ve güçsüz yanlarımızı anlamak için çaba sarf ederiz.
ilkokul_alt_slider-11
ilkokul_alt_slider-12
ilkokul_alt_slider-13
ilkokul_alt_slider-14
ilkokul_alt_slider-15
ilkokul_alt_slider-16
ilkokul_alt_slider-17
ilkokul_alt_slider-18
İletişim
Karşıyaka, Haymana Yolu 5. Km. Karşıyaka Mah. 577.Sokak No:1 Gölbaşı / Ankara
0850 733 1984
info@nesibeaydin.k12.tr